Základní umělecká škola PAMFILIA

generální partner školy:
general
rss facebook
Akce Hudbobraní
aneb
netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o umění a angličtinu
Všichni instruktoři mají zkušenosti s instruktorstvím a znalosti v oblasti anglického jazyka.
oakci

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

Narozena 1988, vystudovala Konzervatoř v Kroměříži, hlavní obor Hra na klavír, nyní studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Hra na klavír a Hudební výchova. Aktivní vystupování ve hře na klavír, základy hry na housle, 10 let klasického baletu, 3 roky kurzů orientálních tanců, dlouholeté zkušenosti s řeckými tanci, 3 roky společenských tanců, zpěv ve sboru. 3 roky vyučovala na ZUŠ Šumperk, v září roku 2010 založila Hudební školičku PAMFILIA (od roku 2017 Základní umělecká škola PAMFILIA), kde také vyučuje. Proškolená v kurzu 1. pomoci. Plní funkci hlavní vedoucí.

Jan Sedláček

Narozen 1982, student Masarykovy univerzity Brno, obor Podniková ekonomika a management, povoláním grafik. Znalosti hudební (především moderní žánr), ovládá hru na trubku a bicí nástroje. Společenské tance 3 roky, zkušenosti s řeckými tanci. Kladný vztah k četbě, psaní a v neposlední řadě k přírodě. Absolvoval kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Plní funkci zdravotníka nebo jeho zástupce a zástupce hlavní vedoucí.

Rudolf Brož

Narozen v roce 1999. Studuje 8. ročník gymnázia v Šumperku. Ve volném čase se věnuje hře na housle, učení dětí společenskému tanci, silniční cyklistice a sportu obecně. Umí německy a anglicky. V obou dvou jazycích má úspěchy v konverzačních soutěžích. Proškolený v kurzu 1. pomoci.

Ivana Brzobohatá

Narozena v roce 2000, studentka Gymnázia Šumperk. Je členkou „GO“ týmu, který připravuje adaptační kurzy pro nové studenty gymnázia. Má kladný vztah k hudbě. Zpívá v šumperském dětském sboru Motýli. Ovládá hru na klavír a na kytaru. Ráda cestuje. Zúčastnila se soutěží v recitaci. Proškolená v kurzu 1. pomoci.

Michal Pospíšil

Narodil se v roce 1998 v Šumperku. Studuje čtvrtý ročník klavír na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ondřeje Hubáčka. Na ZUŠ Kroměříž učí studenty klavírního oddělení o improvizaci, klavírních skladatelích a interpretech a v hudební škole Pamfilia prvním rokem vyučuje klavír. Proškolený v kurzu 1. pomoci.

Eliška Mazáková

Narozena v roce 2001, studentka sexty na Gymnáziu v Šumperku. Kladný vztah k hudbě a všemu, co se týká sportu. Hraje na klavír, ráda sportuje (závodně pak Volleyball TJ Šumperk). Proškolená v kurzu 1. pomoci.

Štěpán Bartoš

Narozen v roce 2000, student Gymnázia Šumperk. Má kladný vztah k hudbě, je žákem ZUŠ Šumperk – obor hra na violoncello a hra na violu. Je znalcem přírody, amatérským botanikem a chová exotická zvířata. Proškolený v kurzu 1. pomoci.

Kristýna Čmakalová

Narozena v roce 2000, studentka Gymnázia v Šumperku. Aktivně hraje na příčnou fletnu v ZUŠ Šumperk. Zpívá v šumperském dětském sboru Motýli. Kladný vztah k hudbě, dětem i zvířatům. Animátorkou na hotelu a instruktorkou na příměstském táboře.


V minulých letech se Vám také věnovali:


Karolína Smýkalová

Narozena v roce 2000, studentka Gymnázia v Šumperku. Aktivně hraje na klavír a příčnou flétnu několik let v ZUŠ v Šumperku. Zkušenosti se společenskými tanci, kladný vztah k dětem a zvířatům, přírodě i četbě. Instruktorkou na příměstském táboře a letním soustředění s koňmi.

Mgr. Anna Schlemmerová

Narozena 1991, vyučuje na 1. stupni ZŠ v Ochozu u Brna. Členka divadelního souboru. Ovládá hru na klavír a příčnou flétnu, zpěv ve sboru. Zkušenosti s orientálním tancem, společenské tance 1 rok. Absolvovala kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Plní funkci zdravotnice nebo jeho zástupkyně.

Mgr. Vojtěch Schlemmer

Narozen 1989, pracuje jako programátor. Taktéž má kladný vztah k hudbě, dlouholetý člen kapely, ovládá hru na klavír, varhany, kytaru, zpívá ve dvou sborech. Společenské tance 1 rok. Rovněž je dobrým znalcem přírody. Proškolený v kurzu 1. pomoci.

Bc. Klára Varsamisová, DiS.Barbora KostkanováMatěj TaušBc. Eva Maturová

Narozena 1994, studentka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Molekulární biologie a genetika. Pomáhá při hlasové výuce v Šumperském dětském sboru (ŠDS) Motýli. Na klavír hraje více než 11 let, ovládá hru na kytaru. Je absolventkou ŠDS Motýli – sbor navštěvovala 13 let, sólově zpívá a je lektorkou aerobiku. Ztvárnila postavu Líby v divadelní inscenaci Prodaná nevěsta aneb Naše cesta v Divadle Šumperk.

František Soukup

Narozen 1991, student Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Hudební výchova a Základy společenských věd. Zpívá ve sboru Masarykovy univerzity, hraje na kytaru, mandolínu, klavír, bicí nástroje, hraje a zpívá v kapelách, člen dvou divadelních ochotnických spolků, aktivní vystupování např. v divadle Husa na provázku. Půl roku instruktorem na školách v přírodě v Jeseníkách.

2000-2023 © Základní umělecká škola PAMFILIA, z.s. | všechna práva vyhrazena | webdesign © www.blanicti.cz