Základní umělecká škola PAMFILIA

generální partner školy:
general
rss facebook
Akce Beruška
aneb
netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, angličtinu a tanec
Beruška 2015 - 5. ročník
V létě roku 2015 proběhl půlkulatý ročník Berušky. Přivítala nás opět nejen nádherná panenská příroda, ale i příjemná rodinná atmosféra, výborná kuchyně, která byla přizpůsobena i bezlepkové dietě. Kapacitu akce jsme naplnili po okraj již v březnu a bohužel se opět nedostalo na všechny. Děti zažily jako vždy nejen spoustu legrace a nezapomenutelných chvil v dobré partě, ale také individuální přístup zkušených instruktorů, kteří se dětem věnovali bez přestávky celý den s jasným cílem – podprahově je vzdělávat v mnoha oblastech lidského poznání (hudba, jazyk, tanec, historie, výtvarné a divadelní činnosti, příroda, sport atd.).
V programu nechyběla napínavá celotáborová hra. Letos se jednalo o „Vzkříšení Národního divadla“, které opravdu hned první den vyhořelo. Byla to smutná událost, jelikož kněžna Libuše nemohla dozpívat svůj part a Bedřich Smetana (hlavní hrdina letošního ročníku) byl zklamán. Děti se dohodly, že budou skládat cihličku k cihličce, aby postavily divadlo nové. Snažily se plnit náročné úkoly v rámci různých aktivit, kde mohly cihličky získávat. V průběhu týdne je ještě jednou navštívila Libuše, která je vyslala za svými sestrami Kazi a Tetou. Ty přebývaly na nedalekém Vyšehradu. Střežily totiž kouzelný šátek, jež by ochránil divadlo před dalšími požáry. Děti se vydaly na cestu a prokázaly se sestrám pomocí úryvku opery Libuše. Tak dokázaly, že je pro něj posílá opravdu kněžna. Kouzelný šátek přišel ke slovu poslední večer, kdy děti divadlo dostavěly. Předaly jej Libuši a tím svůj úkol splnily. Libuše mohla opět zazpívat.
Během večerních divadelních scének, kde vystupoval mj. i Bedřich Smetana, který postupně ztrácel sluch, se děti seznámily s jeho životem. Naštěstí se děti během týdne učily znakovou řeč. Přišla jim vhod, když se poslední večer přišel Smetana podívat na dostavěné divadlo. Znakovou řečí poděkoval za pomoc s výstavbou a slíbil, že pokud mu od každého písmene abecedy ukážou jeden znak, dovede je k zaslouženému pokladu. To děti zvládly a po roztroušených notičkách došly až k vytoužené odměně. Na pokladu seděly tři sestry – Kazi, Teta a Libuše. Libuše jim chtěla poklad vydat, ale zlá Teta ne. Musely tedy ještě jednou odříkat úryvek opery Libuše. Ani poté Teta nesvolila. A tak vytáhla Kazi ze své kouzelné brašny bylinku. Tu děti podle vůně rozpoznaly a obměkčily i Tetu. Poklad byl již definitivně jejich.
A za co všechno děti mohly cihličky sbírat? Bylo to např. v hodinách angličtiny, při natáčení dramaklipů (letos ztvárňovaly 6 částí Mé vlasti), v rámci znakové řeči, vyrábění klobouků, malování lidových ornamentů na dívčí zástěrky, psaní dopisů ve formě puzzle, tancování lidových i orientálních tanců, v zápalu hry fotbalu či klasických táborových hrách, v soutěži Beruška má talent, Bylinkárně (zde poznávaly, ochutnávaly a zkoumaly účinky bylinek). Dále se zúčastnily sportovního dne „Po stopách opery“, kde na ně čekalo 8 stanovišť a úkoly vycházející z dějů opery (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna). Nechyběl ani slavnostní zpěv „Proč bychom se netěšili, když jsme se tu shromáždili...“. Neopomenutelné jsou i aktivity, které k létu neodmyslitelně patří, jako opékání kvalitních špekáčků, oslava narozenin a svátků, zábavné rozcvičky, přehazovaná, trampolína a další. Všechny děti si odvezly nejen vlastního Průvodce s mnoha užitečnými informacemi z celého týdne, ale i „beruškovské“ vysvědčení, diplom a bohatou pokladovou nadílku. Podívejte se sami :-)

2000-2023 © Základní umělecká škola PAMFILIA, z.s. | všechna práva vyhrazena | webdesign © www.blanicti.cz